JURIDISK RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER 

Vi är en advokatbyrå specialiserad inom de rättsområden vi arbetar med. Vi har kontor i flera svenska städer och arbetar i hela Sverige. Första konsultationen är alltid kostnadsfri. Inga krav eller förbindelser.

Verksamhetsområden

Vårdnad Umgänge

Vårdnad

Vi erbjuder hjälp vid vårdnadstvister och i frågor som rör boende och umgänge.

Läs mer

Brottmål

Du kan begära förordna oss som din offentliga försvarare eller ditt målsägandebiträde.

Läs mer

Familjerätt

Vi  åtar sig uppdrag som offentligt biträde och privat ombud.

Läs mer

Arbetsrätt

Vi åtar oss alla typer av uppdrag inom arbetsrätt över hela landet! Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende!

Läs mer

Hyresrätt

Hyresrätt

Vi erbjuder hjälp vid
Bostadsrättstvister

Läs mer

Socialrätt

Socialrätt

Vi erbjuder hjälp vid socialrätt.

Läs mer

Tvistemål

Tvistemål

Vi erbjuder hjälp vid tvistemål.

Läs mer

Notarius Publicus

Notarius publicus

Vi erbjuder hjälp vid Notarius publicus.

Läs mer

Meny