HovR B 1845-23 – Egenmäktighet med barn, grovt brott m.m.

Saken: Egenmäktighet med barn, grovt brott m.m.

Bakgrund: Överklagad dom från Värmlands tingsrätt, B 3786-22 från 230127. Parterna har ett gemensamt barn född 2015 som modern fick ensam vårdnad över dec 2021. De separerade 2019 och trots överenskommelser och interimistiska beslut vägrade pappan lämna ut barnet. Fadern har dessutom undanhållit barnet från modern okt 2021- sep 2022 genom att föra barnet ut ur landet och till okänd plats i Turkiet, England och annat land. Pappan dömdes i TR till fängelse 1 år och 4 mån.

Hovrätt: Hovrätten för västra Sverige fastställer TR domslut och den tilltalade ska var fortsatt häktad till dess fängelsestraffet får verkställas. Pappan hålls häktad då man anser att han kan avvika eller på annat sätt undandra sig straff och fortsätta sin brottslighet. HR anser liksom TR att det är bevisat att fadern hållit barnet från modern och inte haft beaktansvärda skäl för det. För detta anser HR att pappan ska dömas till grov egenmäktighet med barn. HR framhåller särskilt att pappan lämnat ett förskolebarn utan sina föräldrar på en plats som var helt främmande för barnet och inte heller tänkt återlämna barnet till modern.

Meny