HovR ÖH 10549-22 – Förlängning av hyresavtal

Saken: Förlängning av hyresavtal

Bakgrund: Överklagat beslut från hyresnämnden i Stockholm, ärende nr H 3139-22 från 220817. Hyresgästen har inte betalat hyran fr.o.m. sep 2021 förrän juli 2022 då den samlade hyresskulden betalades, detta trots flera rättelseanmaningar. Förseningarna har skett både före och efter uppsägning.

Hovrätt: Svea hovrätt avvisar hyresgästens begäran om förhör och muntlig förhandling. HR ändrar TR dom endast så att hyresgästen ges uppskov med flytt. Anledning till att avvisa vittnesförhör är att det vittnena ska bevisa inte ifrågasätts av HR. Inte heller finns andra skäl till att hålla en MUF varför även det avslås. HR anser att hyresgästers viktigaste förpliktelse gentemot hyresvärden är att betala hyran i tid och genom de obetalda hyrorna har hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser på ett allvarligt sätt. Trots sin psykiska sjukdom så har hyresgästen kunnat få jobb och inte kunnat visa att sjukdomen varaktigt påverkat hens förmåga att betala hyran. Hyresavtalet bör därför inte förlängas.

Meny