HovR ÖH 11695-22 – Förlängning av hyresavtal

Saken: Förlängning av hyresavtal

Bakgrund: Överklagat beslut från hyresnämnden i Göteborg, ärende nr H 915-22 från 220919. Hyresgästen har varit folkbokförd i en villa med en person och sina två gemensamma barn. Hen skrev sig efter hyresvärdens ifrågasättande på prövningslägenheten, där en person med gemensamt barn bor. Hyresgästen menar att hen behållit sitt boende i prövningslägenheten, hyresvärden menar att hen olovligen hyrt ut prövningslägenheten.

Hovrätt: Svea hovrätt ändrar hyresnämndens beslut och avslår hyresvärdens talan om att hyresavtalet ska upphöra, hyresvillkoren ska gälla oförändrade. HR anser att hyresvärden inte kunnat bevisa att hyresgästen är bosatt någon annanstans och att hen inte har skyddsvärt behov av lägenheten. Det finns inget starkt stöd för att prövningslägenheten inte är hyresgästens permanenta bostad och inte heller är det styrkt att hyresgästen hyrt ut prövningslägenheten i andra hand.

Meny