HovR ÖH 13557-22 – Förlängning av hyresavtal

Saken: Förlängning av hyresavtal

Bakgrund: Överklagat beslut från hyresnämnden i Stockholm, ärende nr H 999-22 från 221028. Hyresgästen hyr sedan juli 2020 en lägenhet som hyresvärden sa upp januari 2022 då man hävdar att hyresgästen olovligen hyrt ut i andra hand till överhyra. Hyresvärden menar att hyresgästen har ordnat med boende någon annanstans och därmed inte har behov av lägenheten. Hyresnämnden provade om det fanns en giltig anledning till uthyrningen och den för höga hyran vilket det inte ansågs föreligga pga de tydliga villkoren i hyresavtalet. Då det var ett andrahandsavtal på ett år med förlängning på ett år ansågs det inte heller vara av ringa betydelse varför hyresrätten ansågs förverkad.

Hovrätt: Svea hovrätt avvisar ett vittnesförhör, avslår överklagandet och hyresgästen ges uppskov men är skyldig att flytta ut ur prövningslägenheten. HR gör ingen annan bedömning än den hyresnämnden gjort och då man bedömer att hyresrätten är förverkad saknas anledning att hålla vittnesförhöret.

Meny