HovR ÖH 14278-22 – Medlemskap

Saken: Medlemskap

Bakgrund: Överklagat beslut från hyresnämnden i Stockholm, ärende nr H 10296-22 från 221110. Bostadsrättsköparen har vägrats medlemskap i bostadsrättsföreningen efter att i gåvobrev skänkt modern sin bostadsrätt men ej skrivit summa. Föreningen tror inte heller att bostadsrättsägaren kommer bosätta sig där permanent eller hens mor eftersom bostadsrätten varit uthyrd i andra hand. Hyresnämnden anser att gåvobrevet är giltigt och att bostadsrättsägaren gett tillförlitliga uppgifter om sitt kommande boende i bostadsrätten, föreningen har inte inlämnat stadgarna så de har ej kunnat bevisa motsatsen. Därmed ska medlemskap beviljas.

Hovrätt: Svea hovrätt avslår överklagandet då inget nytt framkommer som föranleder en annan bedömning än den hyresnämnden gjort. Bostadsrättsföreningen har inte bevisat att motparten inte uppfyller bosättningskravet som framgår av föreningens stadgar.

Meny