HovR ÖH 2821-23 – Förlängning av hyresavtal

Saken: Förlängning av hyresavtal

Bakgrund: Överklagat beslut från Hyresnämnden i Malmö, ärende H 3443-22 från 230209. Hyresgästen har fem obetalade hyror och även betalat hyran för sent ett stort antal gånger. Misskötsamheten är så stor att hyresnämnden anser hyresrätten förverkad.

Hovrätt: Svea hovrätt avslår överklagandet och hyresgästen är skyldig att flytta genast. Inget har framkommit i HR som motiverar annan bedömning än den hyresnämnden gjort.

Meny