HovR ÖH 6242-22 – Ändring av hyresvillkor

Saken: Ändring av hyresvillkor

Bakgrund: Överklagat beslut från hyresnämnden i Göteborg, ärende nr H 2240-20 från 220426. Hyresgästen hyr en trea på 80 kvm för 945 kr/ kvm sedan juni 2017. Hyresgästen har påkallat en villkorsändring och begärt att hyran ska sänkas till 835 kr/kvm fr.o.m. 1 aug 2020. Hyresnämnden har vid sin besiktning av lägenheten bestämt hyran och tagit hänsyn till elkostnaden som är högre p.g.a. en trasig kompressor som hyresvärden inte avser att reparera. De sänker hyran till 5 716 kr/ m dvs 857 kr/kvm from 1 aug 2020.

Hovrätt: Svea hovrätt undanröjer hyresnämndens beslut vad avser en av hyresgästerna och avvisar hens talan i hyresnämnden då denne har flyttat från prövningslägenheten. De avslår även överklagandet och förpliktar hyresvärden att återbetala hyran med ränta. Detta då HR instämmer med hyresnämndens utredning och inget nytt tillkommit som föranleder annat beslut. HR dom innebär att hyran även ska sänkas retroaktivt dvs återbetalas till hyresgästen.

Meny