HovR ÖH 7462-22 – Förlängning av hyresavtal

Saken: Förlängning av hyresavtal

Bakgrund: Överklagat beslut från Hyresnämnden i Stockholm, ärende 14730-20 från 220524. Hyresvärden menar på att hyresgästen inte bor i prövningslägenheten eller ens i Sverige och därmed inte har något skyddsvärt behov av lägenheten. Hyresnämnden har bifallit hyresvärdens ansökan om att hyresavtalet ska upphöra att gälla. Detta då hyresvärdens utredning med styrka talar för att hyresgästen inte har sitt permanenta boende i prövningslägenheten. Detta trots att hyresvärden inte kunnat ange var hyresgästen annars bor. Hyresgästen själv har lämnat väldigt vaga uppgifter om boende och arbete.

Hovrätt: Svea hovrätt avslår överklagandet och hyresgästen är skyldig att flytta genast. Hyresgästen har tillagt i HR att hen numera är folkbokförd i prövningslägenheten men det motiverar ingen annan bedömning än den Hyresnämnden gjort.

Meny