HovR ÖH 8395-22 – Förlängning av hyresavtal

Saken: Förlängning av hyresavtal

Bakgrund: Överklagat beslut från hyresnämnden i Göteborg, ärende nr H 2085-22 från 220615. Hyresgästen hyr sedan mars 2018 prövningslägenheten som hyresvärden sa upp i februari 2022 för avflyttning sista maj 2022. Detta då lägenheten olovligen hyrts ut i andra hand och till oskälig hyra sen dec 2021 tom april 2022.  Hyresnämnden har avslagit hyresvärdens ansökan och hyresvillkoren ska gälla oförändrade. Detta beror på att hyresvärden inte åberopat någon av de tio upphörande-grunderna, inte gjort gällande att hyresgästen uppmanats att vidta rättelse och inte åberopat andrahandsuthyrningen som grund för sin talan. Andrahandsuthyrningen som pågått under knappt fyra månader anses inte så allvarlig att hyresrätten anses förverkad. Den för höga hyran anses inte vara för hög enligt den förklaring som hyresgästen gett och dessutom är det inte skäl nog att ensamt leda till hyresavtalets upphörande.

Hovrätt: Svea hovrätt avslår överklagandet då inget förekommit i HR som ger anledning till en annan bedömning än den hyresnämnden gjort.

Meny