HovR ÖH 9049-22 – Ändring av hyresvillkor enligt 24 § hyresförhandlingslagen

Saken: Ändring av hyresvillkor enligt 24 § hyresförhandlingslagen

Bakgrund: Överklagat beslut från hyresnämnden i Umeå, ärende nr H 114-22, H 115-22, H 116-22, H 118-22, H 120-22, H 121-22 och H 123-22 från 220630. Hyresvärden har förhandlat kollektivt med Hyresgästföreningen om hyreshöjning och parterna kom ej överens. Prövningslägenheterna, 12 av hyresvärdens 179 lägenheter, är pilotfall och man vilandeförklarade ärendena i övrigt. Hyresnämnden besiktade och jämförde och kom fram till att hyran ska höjas och höjningen fasas in under tre år.

Hovrätt: Svea hovrätt avslår överklagandet. Då hyresnämnden enhälligt beslutat skälig hyra efter besiktning av prövningslägenheterna anser HR att inget framkommit som gör att de föranleder dem att frångå den bedömningen.

Meny