HovR T 3900-22 – Prisavdrag m.m.

Saken: Prisavdrag m.m.

Bakgrund: Överklagad dom från Stockholms tingsrätt, T 11173-20 från 220301. Kärande har köpt en nyrenoverad bostadsrätt av svaranden och har sedan tillträdet dec 2019 framfört klagomål/ reklamationer angående väggar, golv, badrum mm löpande fram till okt 2020. I juli 2020 väckte köparen talan och yrkade prisavdrag eller skadestånd. I TR tittade man på praxis och köplagen – vad som avses med befintligt skick och köparens undersökningsplikt, vad köpare märkt eller borde ha märkt vid undersökning av bostaden och om bostaden var i väsentligt sämre skick. TR har förpliktat säljarna att betala en mindre del till köparen medan köparen ska stå för motpartens rättegångskostnader. I övrigt ogillades käromålet.

Hovrätt: Svea hovrätt fastställer TR dom och köparen ska ersätta motparts rättegångskostnader. HR håller med TR utredning och de av köparen åberopade prisavdragen pga felen på boarea, ventilation och badrummet avslås. Köparen har inte rätt till mer prisavdrag än vad TR kommit fram till och HR menar att det ej heller är bevisat att säljarna agerat på ett sätt att grund för skadestånd föreligger.

Meny