AB 04 och ABT 06 | Entreprenader i byggbranschen

Det saknas särskilda lagar som direkt styr entreprenader och arbete i byggbranschen. Istället har industrin själv deltagit i skapandet av allmänna villkor som ska användas i detta sammanhang. Dessa allmänna villkor, som sammanställdes av Byggandets kontaktkommitté (BKK) under 90-talet, har blivit en väletablerad del av branschen. AB och ABT-villkoren är sådana villkor, där AB representerar allmänna bestämmelser och T i ABT betyder totalentreprenad. Siffrorna 06 och 04 står för de år då avtalen sammanställdes. Dessutom finns det särskilda kontrakt som ska användas med dessa villkor, med olika versioner för löpande och fast prissättning.

Utförandeentreprenad enligt AB04

AB04 är villkor som styr relationen mellan parterna i byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader där det gäller utförandeentreprenad. Här har beställaren allt ansvar för planeringen och entreprenören svarar enbart för själva utförandet. Entreprenören utför arbetet precis som beställaren bestämmer.

Totalentreprenad enligt ABT06

Å andra sidan är ABT06 de regler som används för totalentreprenader. I det här fallet är det entreprenören som ansvarar för både planering och utförande. Entreprenören måste därför förstå och uppnå den funktion som beställaren önskar, vare sig det gäller en specifik trappdesign eller en unik garagefunktion.

Strukturen av de allmänna bestämmelserna

ABT och AB villkoren är mycket lika, och ABT06 är faktiskt baserat på AB04. En del regler är identiska, men vissa skiljer sig och är markerade i grått i ABT06. Avtalen innehåller fasta bestämmelser som inte bör ändras, och ”täckbestämmelser” som parterna kan förhandla om. Parterna kan dock ändra även de fasta reglerna om de vill, men bör vara medvetna om potentiella risker. Sådana ändringar måste antecknas under administrativa regler, medan ändringar i täckbestämmelserna bara måste anges under rätt kod och rubrik i AF-delen.

Bostadsrättsföreningars Entreprenader

När en bostadsrättsförening ska bygga något, som t.ex. balkonger, finns det många aspekter att beakta. Hela processen från förfrågan till avtal med en entreprenör måste övervägas noggrant. Standardvillkor är ofta en bra utgångspunkt, men de måste anpassas till det specifika projektets krav för att undvika problem. Konsumententreprenader och kommersiella entreprenader skiljer sig åt, och konsumenttjänstlagen ger särskilt skydd för privatpersoner. En bostadsrättsförening har dock inget sådant skydd, så utformningen av avtalet är avgörande eftersom föreningen behandlas som vilket företag som helst. Det gör det viktigt att tänka igenom och möjligtvis ändra eller lägga till punkter i avtalen, eller klargöra vissa delar, för att matcha projektets unika behov.

Meny