Arbetsrätt

Advokatbyrån Ek Linder hjälper till vid arbetsrättsliga tvister.

Vi hjälper bland annat till vid uppsägningar, vi förhandlar med arbetsgivare, processar vid felaktiga uppsägningar, vid upprättande av anställningsavtal, vid tolkning av anställningsavtal och kollektivavtal, vi är med och bedömer konkurrensklausuler, biträder vid omorganisation av företaget, vid övertalighet, vi upprättar omplaceringsutredningar, är med och granskar turordningslistor och gör riskanalyser inför uppsägningar p.g.a arbetsbrist, vi biträder vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och på grund av personliga skäl, vi är med och konsulterar i arbetsmiljöfrågor, vid övergång av företag, vid brott mot lagen om företagshemligheter, lönefordringar, ledighetsfrågor, rehabiliteringsfrågor, diskrimineringsfrågor m.m.

Våra jurister och advokater biträder vid MBL-förhandlingar, förlikningsförhandlingar, förhandlingar i tingsrätt, arbetsdomstolen och vid skiljeförfarande.

Det är en fördel att anlita en erfaren arbetsrättsjurist vid förhandlingar med fackliga organisationer och arbetsgivarföreningar. Utan erfarenhet kan en arbetsgivare lätt komma i underläge mot erfarna fackliga ombud. Utan att noggrant planera inför fackliga förhandlingar kan detta få dyrbara konsekvenser.
Det kan absolut behövas stöd av en erfaren arbetsrättsjurist.

Meny