Vad är umgängessabotage?

Aktuellt
En förälder som delar bostad med sitt barn brukar oftast uppfylla sitt ekonomiska ansvar genom att direkt ta hand om och försörja barnet. Om föräldern inte delar boende med barnet,…
Read More

Vårdnad, boende och umgänge?

Aktuellt
Den person som har vårdnaden om ett barn är känt som barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavaren tar alla juridiska beslut angående barnet. Detta innefattar var barnet ska bo och vara folkbokförd, skolgång,…
Read More

Vad kostar en tvist vid domstol?

Aktuellt
Att driva en process vid domstol kan vara kostsamt, och att förlora är ännu mer kostsamt. Det är därför avgörande att beakta rättegångskostnader innan man beslutar sig för att fortsätta…
Read More

Viktiga juridiska begrepp

Aktuellt
Nedan följer en lista över användbara juridiska begrepp med en kort beskrivning över vad de betyder: Affärsjuridik Bolagsbildning – Regler för att bilda aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Bolagsrätt – Bestämmelser…
Read More
Meny