Hyresrätt

Om det uppstår en tvist t.ex. rörande en hyreslägenhet eller inom en bostadsrättsförening där ni inte kommer överens kan tvisten behöva lösas i domstol eller i hyresnämnd. Då kan vi på Advokatbyrån Ek Linder hjälpa till. Vi biträder i förhandlingar och som ombud. Du kan vända dig till oss för hjälp med bland annat:

Bostadsrättstvister
Tvister gällande
Hyrestvister om bostäder, till exempel om störande grannar
Hyrestvister om lokaler, som uppsägningar och medlingsärenden
Tvister i allmän domstol, som skadestånd och nedsättning av hyra

Vi hanterar tvister snabbt, rättssäkert och lösningsorienterat. Samtidigt har vi förståelse för affärsmässiga överväganden och strategier. Vi företräder och/eller biträder i hyresnämnd, arrendenämnd, i allmän domstol samt hos kommunala och statliga myndigheter.

Hör av dig för ett kostnadsfritt första samtal eller via Mail för att se hur vi kan hjälpa dig.

Meny