Emelie Ström Advokat Jurist
Kontaktuppgifter

Emelie Ström

Biträdande jurist

Beskrivning

Emelie Ström tog examen i januari 2020 och arbetade därefter på Stockholms överförmyndarförvaltning innan hon anslöt sig till advokatbyrån Ek Linder 2021.

Rättsområden

 • Vårdnadsmål
  • vårdnad om barn
  • Mål om barns boende
  • Mål om umgänge med barn
 • Brottmål
  • Målsägandebiträde
  • Privat försvarare
  • Särskild företrädare för barn
  • Sexualbrott
 • Familjerätt
  • Underhållsbidrag
 • Socialrätt
  • God man
  • Rättegångsbiträde
  • Ärenden om tvångsvård
 • Migrationsrätt
  • Offentligt biträde
Meny