Martin Tesch

Advokat

Beskrivning

Advokat sedan 2013. Tingsmeriterad i Hudiksvalls tingsrätt. Specialiserad inom brottmål och familjerätt. Åtar mig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn. Även uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Martin är även Notarius Publicus.

Verkar i huvudsak från advokatbyråns kontor i Nyköping och tar även emot klienter vid kontoren i Strängnäs och Norrköping och Stockholm.

Meny