Samarbeten

Vi har flera och mångåriga samarbeten med kvinnojourer och andra ideella organisationer. Vår styrka är att vi alla är specialiserade på just vårdnadsmål och brottmål och vi vet att vi med vårt stora engagemang och långa erfarenhet kan företräda kvinnor i vårdnadsprocesser och brottmål på allra bästa sätt.

Det vi kan göra för Er är att vi gärna kommer till er och svarar på juridiska frågor vid gruppsamtal eller för att hålla enskilda samtal, vi kan hjälpa till att svara i jourtelefon tex ”fråga advokaten”, vi utbildar personal samt föreläser kostnadsfritt och vi kan ofta komma ut med kort varsel för att tala med en ny klient eller närvara under polisförhör. Det går bra att såväl personal som de som bor hos er ringer eller mailar oss kostnadsfritt för att få hjälp eller råd. Ni kan alltid hänvisa till oss om ni känner er osäkra på vad vi kan hjälpa till med.

Meny