Behöver du hjälp med en tvist?

En tvist kan uppkomma angående en fordran, en fordran är en förpliktelse som en person eller ett bolag har emot en annan person eller bolag. Den som har en fordran kallas borgenär och den som ska betala kallas gäldenär. Ibland uppstår det tvister mellan borgenärer och gäldenärer om när betalning ska ske och hur mycket som ska betalas. Det kan till exempel handla om fel i en bil som man nyligen köpt eller sålt, eller att någon som anlitat hantverkare för renovering inte anser att arbetet utförts korrekt.

Vi på Advokatbyrån Ek Linder biträder såväl privatpersoner som företag i tvister där de inte kan komma överens själva. Vi finns vid klientens sida i partsförhandlingar och genom hela domstolsprocessen.

Kostnader

Ett vanligt missförstånd är att parterna betalar domstolen för processen i tingsrätten. Till domstolen betalas endast en ansökningsavgift i samband med stämningsansökan. Utöver ansökningsavgiften består kostnaderna i en process av respektive sidas ombudsarvode och övriga kostnader för exempelvis vittnen, sakkunniga och olika slags utredningar som kan bli nödvändiga. I regel betalar förlorande part båda sidors kostnader.

Ofta kan en rättsskyddsförsäkring tas i anspråk för både företag och privatpersoner för kostnaderna vid tvist. Det innebär att klientens försäkringsbolag står för viss del av kostnaden. Vi sköter alla kontakter med försäkringsbolaget åt klienten. När vi tar över, ska du som klient kunna känna dig trygg.

Gäller saken som det tvistas om ett belopp som understiger ett halvt prisbasbelopp – 23 650 kr – kallas det förenklat tvistemål. Då gäller särskilda regler och försäkringen ersätter inte annat än en timmes rättslig rådgivning. Det innebär att man mycket sällan har ombud i dessa tvister.

Tips om du hamnar i en tvist

Se till att spara och samla bevis för din inställning till tvisten under tiden den pågår för att undvika att viktig information tappas bort längst vägen. Det kan vara meddelanden digitalt eller annat som stödjer din inställning.
Kontakta advokat så tidigt som möjligt innan tvisten blivit för infekterad. Det är oftast lättast att nå en förlikning med distans till tvisten.
Det är lätt att trampa fel, även om man har erfarenhet. Vårt råd är därför att alltid ta hjälp av en processkunnig advokat eller jurist.

Du är välkommen att kontakta oss på telefon eller Mail för ett gratis inledande samtal.

Meny