Vårdnadsmål – Juridik för vårdnadstvister

Advokatbyrån Ek Linder har mångårig erfarenhet av vårdnadstvister och kan hjälpa dig i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge samt underhåll.

Vill du ha hjälp att få rätt juridisk hjälp inför ett eventuellt vårdnadsmål?

Kontakta oss för gratis rådgivning

Vårdnad

Advokatbyrån Ek Linder är en advokatbyrå specialiserad på vårdnadsmål, mål om barns boende och mål gällande umgänge med barn.

Advokat Ek Linder har över 16 års erfarenhet av att företräda parter i vårdnadsmål, mål om barns boende och umgänge med barn. Alla advokater och jurister på advokatbyrån har särskilt stor kompetens inom just vårdnadstvister.

Vi vet att det är extremt viktigt att få ett kunnigt ombud som verkligen kan företräda en förälder på bästa sätt när det kommer till vårdnadsmål. Vi har företrätt föräldrar i några av Sveriges största och mest komplicerade vårdnadsmål. Vi vet vad som krävs och vi har erfarenhet som gör att Du kan känna dig trygg med att bli företrädd på bästa tänkbara sätt av oss.

Vi har mångårig erfarenhet av att processa

Vi alla på Advokatbyrån Ek Linder har stor erfarenhet gällande våld i nära relation, våldsutsatta och barn som behöver skyddas vilket många gånger kan vara viktigt i vårdnadsmål.

Vi är engagerade och vi gör allt för att tillvarata dina och dina barns rättigheter!

Vill du ha hjälp att få rätt juridisk hjälp inför ett eventuellt vårdnadsmål?

Kontakta oss för gratis rådgivning

Rättsskydd

Vanligen ingår det ett rättsskydd i din hemförsäkring som täcker en stor del av kostnaden för ett juridiskt ombud. Klienten måste trots det alltid betala en del av kostnaden direkt till ombudet i form av en självrisk.

Rättshjälp

Det kan vara så att din hemförsäkring inte täcker den aktuella tvisten, eller så kanske du saknar hemförsäkring. Det är då möjligt att ansöka om att staten ska stå för en del av kostnaden för ditt ombud, vilket kallas för rättshjälp. Advokatbyrån Ek Linder hjälper dig att ansöka om rättshjälp om förutsättningar finns.

Meny