Ek Linder & Tesch Advokatbyrå är ofta anlitad som föreläsare i frågor om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn, i brottsofferfrågor såsom sexualbrott, våld i nära relation, hedersrelaterade brott och brott mot barn men också i frågor LVU och kring ekonomisk familjerätt, domstolsprocess etc. Vi föreläser också angående vikten av att ha ett målsägandebiträde, hur en polisanmälan går till och om mäns våld mot kvinnor och våld mot barn.

Byrån har bland annat anlitats som föreläsare av andra advokater och jurister, av Brottsoffermyndigheten, gymnasium och högskolor, flertal olika kvinnojourer och barnrättsorganisationer, socialtjänst, olika bibliotek och äldreomsorg.

Vill ni att vi kommer och föreläser hos er är ni välkomna att höra av er till oss.

Kontakta oss

    Meny