Utsatt för brott

Har någon utsatts för ett brott, exempelvis psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, behövs en polisanmälan göras, vid polisanmälan är det viktigt att uppge att man vill ha ett målsägandebiträde, man väljer själv vilket målsägandebiträde man vill ha och då går det bra att välja någon av oss på Ek Linder & Tesch Advokatbyrå.

Det säger man till polisen redan vid anmälan. När polisen senare vill hålla förhör skall målsägandebiträdet vara med. Det kostar inget att få ett målsägandebiträde, det betalar staten. Är man missnöjd med sitt målsägandebiträde finns det möjlighet till att byta målsägandebiträde, det är viktigt att man känner sig trygg med den som företräder en.

Målsägandebiträde

Målsägande kallas den person som har blivit utsatt för något brott. Om du har utsatts för våldsbrott, rån, sexualbrott, hatbrott eller annan grov brottslighet som kan vara fängelseberättigat för den som har begått brottet har du i princip alltid rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att företräda dig och ta till vara på dina intressen i målet.

Vi ser även till att bistå med juridisk rådgivning och ge dig det stöd du behöver under hela rättsprocessen, exempelvis under förundersökningen (polisutredningen) men även under en rättegång.

När du har blivit utsatt för brott så är det domstolen som avgör om du har rätt till ett målsägandebiträde, uppfyller du domstolens krav så utser de ett målsägandebiträde åt dig. Du kan däremot begära vem du vill skall företräda dig i målet. Detta gör du först när en förundersökning har inletts.

Målsägandebiträdets uppgift

Vad gör vi som målsägandebiträde? För att du skall få lite mer konkret information av vad du kan förvänta dig av oss så har vi punktat upp några saker som vi bistår med.

  • Vi biträder dig med juridisk rådgivning vid polisförhör.
  • Vi hjälper dig att upprätta och framställa skadeståndsanspråk.
  • Vi biträder dig under rättegången och ser till att ditt eventuella skadeståndsanspråk läggs fram för bedömning av rätten.
Meny